Etiska regler

Som medlem i EFT Förbundet – Yrkesförbundet för EFT och Knackningsmetoder, accepterar och följer jag följande etiska regler:

·       Jag uppträder professionellt och respektfullt i kontakt med klienter under behandling.

·       Jag utlovar aldrig behandlingsresultat på fysiska åkommor. EFT och andra knackningsmetoder är skapade för emotionella utmaningar, inte fysiska, även om fysisk lindring och läkning ofta uppkommer vid eller efter EFT-behandling.

·       Jag ställer ej diagnos på klienten – det görs av medicinskt utbildad personal.

·       Jag för minnesanteckningar vid varje behandlingstillfälle.

·       Jag respekterar varje individs integritet och för aldrig informationen vidare till tredje part utan klientens medgivande. Undantag endast om livshotande fara föreligger för klient eller tredje part.

·       Jag ger råd om fortsatta självbehandlingsmöjligheter efter och mellan sessioner.

·       Om jag finner att klientens problem ligger utanför min egen kompetens är jag skyldig att hänvisa till annan expertis alternativt medicinsk vård.

·       Min marknadsföring skall vara saklig och sanningsenlig. Till form och innehåll är den neutral eller positiv till andra EFT-behandlare. Jag framställer inte mig själv som skickligare än mina kollegor.

·       Jag uttalar mig inte negativt om andra behandlingsformer eller kollegor.

För övrigt som inte tagits upp ovan hänvisas till EFT International ( https://eftinternational.org/ ) 

 

Kopierat 2019-11-19 Från http://www.eftforbundet.se/etiska-regler/

 

Kicki Lekberg, EFT-practitioner, EFT med KL

www.eftmedkl.com

En del av KL Utveckling Skaraborg AB