Mätbara resultat av EFT

   En bild över hur EFT påverkar olika fysiologiska system i kroppen. Sammanställt av Mindheart Connect (dr Peta Stapleton mfl) Exempelvis stresshormonet Cortisol minskar med 37%. 
Upplevelsen av oro, depression, symptom på PTSD, upplevd smärta minskar med mellan 30-50% 
Immunsystemet boostas och välbefinnandet ökar. 

För mer information om EFT se även 

EFT förbundets hemsida
www.eftforbundet.se

EFT International hemsida

https://eftinternational.org/